Stadiul lucrărilor în Iunie 2013

Până în data de 25 Iunie 2013 cărțile funciare ale apartamentelor vor fi terminate.